Spola INTE ner snus i toaletten!

Vad gör du med ditt snus när det är dags att spotta ut prillan? Handen på hjärtat nu… 4 miljoner prillor spolas ner i svenska toaletter – varje dag! Många snusare väljer alltså att spola ner lössnus, portionssnus och nikotinpåsar i toaletten, men det är faktiskt inte en bra idé. Det skapar enorma problem och kostnader som i slutändan drabbar alla.

Skadliga effekter på miljön

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium. När du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Problem för avloppssystem

Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar. Vid stopp eller andra problem i ledningsnät, pumpar och reningsverk kan orenat avloppsvatten släppas ut i våra sjöar, hav och vattendrag.

Vad du kan göra istället

Det bästa tipset är att alltid ha en papperskorg på toaletten där du slänger allt som inte ska spolas ner. Släng prillan och fimpen i papperskorgen istället. På så sätt kan vi alla bidra till att skydda vår miljö och hålla våra avloppssystem fungerande korrekt.

Kom ihåg! Det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper.

schematisk bild av antalet snusprillor som spolas ner i toaletter i Sverige
Bild från SvensktVatten.se
Rulla till toppen