Sting Free AB  får patentgodkännande i USA och Europa!

Revolutionerande Nikotinpåse får patentgodkännande i USA och Europa!

Sting Free ABs prisbelönta nikotinpåse erövrar patentgodkännande i USA och Europa. Sting Free Teknologin gör portionsförpackade snus- och nikotinprodukter mer lättillgängliga genom att eliminera det för produkterna karaktäristiska svidandet på det känsliga tandköttet.

Patentgodkännanden

Sting Free AB är stolta över att meddela att vår amerikanska patentansökan har godkänts av det amerikanska patentverket (a) (USPAT). Den Europeiska patentorganisationen (EPO) (b) har nyligen utfärdat “en avsikt att bevilja europeiskt patent” som omfattar 39 länder. Företaget har sedan tidigare de svenska patenträttigheterna. (c)

Om marknaden

Nuvarande rökfria tobaksprodukter  beräknas generera 15,6 miljarder dollar globalt 2020 och förväntas öka till 22,2 miljarder dollar till 2025 (d). Detta trots att svidandet ofta (e) anges som avskräckande för nya användare av portionsförpackade nikotinprodukter.

”Vi räknar med en närmast exponentiell marknadstillväxt för portionsförpackade nikotinprodukter, framförallt på utländska marknader, när fler tillverkare och varumärken börjar använda vår Sting Free-teknologi.”,säger Sting Free ABs VD Bengt Wiberg.

Innovationen

Patenten täcker en ny och förbättrad portionspåse där ena sidan av portionspåsen är ogenomtränglig för vätskor. Produkter som kan använda denna teknik inkluderar snus, tobaksfria All White nikotinprodukter, tuggtobak, CBD m.fl. Detta gör det möjligt för tillverkare av portionsförpackade nikotinprodukter att enkelt skapa nya produkter med helt andra egenskaper, än de som för närvarande finns på marknaden. Den viktigaste skillnaden mot den traditionella portionspåsen är att den ogenomträngliga sidan eliminerar svidandet på användarens tandkött. Dessutom tillåter tekniken tillverkare att förbättra smakupplevelser, styrkor, pH-nivåer och nikotinfrigöringsprofiler för sina portionsprodukter.

Sting Free-tekniken har redan framgångsrikt producerats i en prototypserie med industriella snusförpackningsmaskiner, utan att behöva göra några maskinförändringar.

The Swedish Experience

Sting Free ABs vision är att föra ut den så kallade ”Swedish Experience” i världen med hjälp av diverse portionsförpackade nikotinprodukter. “The Swedish Experience” syftar på det faktum att svenska män har den, i särklass, lägsta andelen rökare (f) och även lägst tobaksdödlighet (g) i hela EU. Svenskar har dock samma nivå av tobakskonsumtion som EU-genomsnittet eftersom 24 % av männen och 7 % av kvinnorna är regelbundna snusanvändare. (h)

Utmärkelser

Sting Free har tilldelats The Golden Leaf Award (i) vid Global Tobacco and Nicotine Forum i New York för kategorin ”Mest spännande nykomling i branschen” med bl.a. motivationen:

”Snus är allmänt erkänt för att vara betydligt mindre skadligt än rökning och ger därmed stora möjligheter till minskning av tobaksskador. Den svidande känslan som associeras med snus har dock en avskräckande effekt på potentiella användare. “

”Uppfinningen har redan väckt stor uppmärksamhet och kan lätt anses vara den största snusinnovationen sedan uppfinningen av portionspåsen.

Wibergs lösning tjänar inte bara orsaken till skademinskning, men är också kommersiellt attraktiv.”

Framtiden för Sting Free AB

Dessa patentgodkännanden tillåter oss att inleda licensförhandlingar i Europa och Nordamerika med tillverkare och distributörer inom kort. Sting Free AB har tecknat intentionsavtal med både svenska och utländska tillverkare av snus- och tobaksfria All White produkter i augusti 2020. För närvarande har Sting Free AB ett icke-exklusivt licensavtal med Swedish Match, världens största snustillverkare och producent av de framgångsrika, tobaksfria, ZYN produkterna.

Företaget avser nu välkomna externa investerare som vill vara med och föra Sting Free produkter ut på butikshyllorna och ta en andel av den enorma marknaden för portionsförpackade nikotinprodukter i världen.

Rulla till toppen