Rädda nikotinpåsar från EU förbud

EU överväger ett förbud mot vitt snus trots att 700 000 EU-medborgare dör i förtid varje år på grund av rökningsrelaterade orsaker. Samtidigt har Sverige, det enda EU-landet med undantag för snus, EUs överlägset lägsta andel rökare och rökrelaterade sjukdomar.
EU överväger ett förbud mot vitt snus trots att 700 000 EU-medborgare dör i förtid varje år på grund av rökningsrelaterade orsaker. Samtidigt har Sverige, det enda EU-landet med undantag för snus, EUs överlägset lägsta andel rökare och rökrelaterade sjukdomar.

EU överväger att förbjuda nikotinpåsar, även kända som vitt snus, trots att de är ett betydligt mindre skadligt alternativ till cigaretter. Sverige måste agera för att försvara snuset och dess positiva effekter på folkhälsan.

I DN 8 februari skriver man om att EU överväger ett totalförbud mot vitt snus. Artikeln avslöjar ett antal saker om hur EU utvärderar vitt snus och om hur svenska myndigheter avstår från att försvara den svenska modellen som lett till världens lägsta andel, strax över 5%, dagliga rökare. 

I artikeln framgår att:

-Konsultbolaget Open Evidence, som rådger EU kommissionen, anser att “EU:s befintliga snusförbud har varit bra för folkhälsan och för den gemensamma marknaden. Därför bör förbudet utvidgas till att omfatta även nikotinpåsar.”

-Svenska myndigheter har avböjt att delta i utredningsarbetet för ett eventuellt förbud. 

-Sverige har mycket små chanser att få ett nationellt undantag för nikotinpåsar på samma sätt som vi har för snus. 

DEBATTARTIKEL

Fakta i frågan är att det i EU finns cirka 100 miljoner dagliga rökare och cirka 700 000 av dessa dör årligen av rökorsakade sjukdomar. I Sverige, där snus, nikotinpåsar, e-cig m.fl. är tillåtna, är dödligheten i rökorsakade cancer och hjärt- och lungsjukdomar överlägset lägst i hela Europa. Samtidigt konsumerar svenskar lika mycket nikotin som den genomsnittlige europén eftersom vi i Sverige snusar istället för att röka. Internationellt kallas fenomenet “The Swedish Experience” med vilket menas att mycket stor del av befolkningen valt mindre farliga nikotinprodukter istället för cigaretter.  

Det finns alltså god anledning att tro att om europeer snusade i lika hög utsträckning som svenskar så skulle hundratusentals liv kunna räddas varje år. Trots detta väljer alltså svenska myndigheter att stå tysta när EU-kommissionen får rådet att förbjuda nikotinpåsar som är den enda snusprodukten som tillåts i övriga Europa (men där vissa länder redan infört förbud).

Svenska och europeiska politiker behöver påminnas om att nikotin i sig självt inte är cancerogent. Det är i allra högsta grad beroendeframkallande men det är också andra njutningsmedel som till exempel koffein. Beroendeframkallande produkter kan anses vara beklagliga men så länge de varken bidrar till ökad dödlighet eller andra allvarliga konsekvenser för samhället så bör beslutet att använda dem vara upp till individen. 

Ett europeiskt förbud mot tobaksfritt snus skulle sannolikt omöjliggöra att övriga Europa någonsin når ner till en så låg andel dagliga rökare som i Sverige och Norge. För svensk del skulle det också öka risken att rökning ökar.

Snarare än att tyst stå bredvid borde Sveriges kliva fram i denna viktiga fråga, där vi har stor kunskap, och förespråka att EU anammar vår mycket framgångsrika politik. Man skulle då även kunna vara delaktig i att täppa till de hål som ännu finns i den svenska lagstiftningen. Under 2022 infördes en omfattande lag för vitt snus som; införde officiell åldersgräns, avsevärt begränsar tillåten marknadsföring, ställer tuffa krav på såväl tillverkning som märkning av vitt snus. Det man däremot inte införde var en maxgräns för mängden nikotin vilket möjliggjort för oseriösa aktörer på marknaden att tävla om hur mycket nikotin som går att få in i en prilla vitt snus.  

Bengt Wiberg

Grundare av EUforsnus med medlemmar från 100 länder där cirka 85% har lyckats sluta röka med hjälp av snus eller nikotinpåsar. Bengt är också uppfinnaren av en ny sorts portionspåse för snus och tobaksfritt snus som skyddar tandköttet mot sveda och irritation.

Rulla till toppen